ผลการค้นหา: 577 รายการ
กฤติชัย คลินิกกายภาพบำบัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพร.จอมบึง
ราชบุรี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลท่าหลวง
ลพบุรี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลธวัชบุรี
ร้อยเอ็ด
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครพนม
นครพนม
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนาหว้า
นครพนม
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางพลี
สมุทรปราการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพล
ขอนแก่น
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลำปาง
ลำปาง
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
นครศรีธรรมราช
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหนองม่วง
ลพบุรี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเถิน
ลำปาง
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
นครราชสีมา
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย
เลย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพนมไพร
ร้อยเอ็ด
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ราชบุรี
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอินทร์บุรี
สิงห์บุรี
กิจจาคลินิกทันตกรรม
เชียงใหม่
คลองลาน เวลเนส เซ็นเตอร์
กำแพงเพชร
คลิกนิการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ตาก
คลินิก wellness & Spa ของศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
คลินิก วิรัช-กอบกุล ทันตแพทย์
เชียงใหม่
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
คลินิกกายภาพบำบัดลำพูนครูกระแต
ลำพูน
คลินิกการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหลังสวน
ชุมพร
คลินิกการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสวี
ชุมพร
คลินิกการเเพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ชุมพร
คลินิกการแทพย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยบุรี
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบล คูบัว
ราชบุรี
คลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
คลินิกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน
เชียงใหม่
คลินิกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลดอยหล่อ
เชียงใหม่
คลินิกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
พังงา
คลินิกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลฮอด
เชียงใหม่
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคีรีมาศ
สุโขทัย
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์
พังงา
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ชุมพร
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านไผ่
ขอนแก่น
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ลพบุรี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลย่านตาขาว
ตรัง
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวังจันทร์
ระยอง
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวานรนิวาส
สกลนคร
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองศิลา
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับเก่า
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่อม
นครศรีธรรมราช
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามเตี้ย
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล
ปัตตานี
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทะลุ
ชุมพร
คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยวรายุทธ
กระบี่
คลินิกการแพทย์แผนไทยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หนองบัวลำภู
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (โรงพยาบาลบางระกำ)
พิษณุโลก
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ยโสธร
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยบาลนภาลัย
สมุทรสงคราม
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกันตัง
ตรัง
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลดอนสัก
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
ราชบุรี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
พังงา
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
นราธิวาส
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนาโยง
ตรัง
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางใหญ่
นนทบุรี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปะเหลียน
ตรัง
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปากช่องนานา
นครราชสีมา
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน
ชุมพร
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปากพนัง
นครศรีธรรมราช
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพญาเม็งราย
เชียงราย
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพนัสนิคม
ชลบุรี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ลพบุรี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระพรหม
นครศรีธรรมราช
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพรานกระต่าย
กำแพงเพชร
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพะโต๊ะ
ชุมพร
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพุนพิน
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมาบอำมฤต
ชุมพร
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลานสกา
นครศรีธรรมราช
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลำทับ
กระบี่
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลวังวิเศษ
ตรัง
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสกลนคร
สกลนคร
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
ยะลา
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
สกลนคร
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสันทราย
เชียงใหม่
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสันป่าตอง
เชียงใหม่
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสิชล
นครศรีธรรมราช
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุคิริน
นราธิวาส
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุไหงปาดี
นราธิวาส
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
นราธิวาส
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะ
นราธิวาส
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนร่อน
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกระแชง
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตอก
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหาดสำราญ
ตรัง
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลห้วยยอด
ตรัง
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
พังงา
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเกาะเต่า
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเคียนซา
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลแม่แตง
เชียงใหม่
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลโนนนารายณ์
สุรินทร์
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลไชยปราการ
เชียงใหม่
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลไชยา
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลไชยา
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลตรัง)
ตรัง
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลขนอม
นครศรีธรรมราช
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลบ้านตาก
ตาก
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพระแสง
สุราษฎร์ธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพิปูน
นครศรีธรรมราช
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลวังเจ้า
ตาก
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคม
ตรัง
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลหนองฉาง
อุทัยธานี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเรณูนคร
นครพนม
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลบ้านโป่ง
ราชบุรี
คลินิกการแพทย์แผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น
คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร.พ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
นครราชสีมา
คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร.พ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
นครราชสีมา
คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ชัยนาท
คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลแม่ออน
เชียงใหม่
คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลคำชะอี
มุกดาหาร
คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลปะทิว
ชุมพร
คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลระยอง
ระยอง
คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย
ชุมพร
คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลอู่ทอง
สุพรรณบุรี
คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเชียงยืน
มหาสารคาม
คลินิกทันตกรรม เอ สไมล์
พัทลุง
คลินิกทันตกรรมคลาสวัน เฮาส์ ออฟ เด็นทัล แคร์
เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมบ้านสวน
ระนอง
คลินิกทันตกรรมบ้านหมอลม
อุบลราชธานี
คลินิกทันตกรรมพิช
อุดรธานี
คลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่
เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน
ยโสธร
คลินิกทันตกรรมยูนิคอร์น
เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมรักษ์ฟัน
พัทลุง
คลินิกทันตกรรมวายแอนด์บี
เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมสไมล์รูม (สาขายโสธร)
ยโสธร
คลินิกทันตกรรมอบอุ่น
เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเดนทัลเวิลด์
เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเอ็มเพรส
เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมแกรนด์เดนท์
เชียงใหม่
คลินิกหมอใจดีการแพทย์แผนไทย
ศรีสะเกษ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทยาหมอปาล์มมี่
สกลนคร
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมสูตินารีเวชแพทย์หญิงพิมพ์ดาว
อำนาจเจริญ
คลินิกเวชกรรมมัณณ์ตรา
นครพนม
คลินิกเวชกรรมไทย โรงพยาบาลกาบเชิง
สุรินทร์
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ศูนย์1 โรงพยาบาลเทพา
สงขลา
คลินิกเวลเนสท่าบ่อ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
หนองคาย
คลินิกเวลเนสสระใคร : โรงพยาบาลสระใคร
หนองคาย
คลินิกเวลเนสสังคม : โรงพยาบาลสังคม
หนองคาย
คลินิกเวลเนสหนองคายวัฒนา : โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา
หนองคาย
คลินิกเวลเนสโพนพิสัย : โรงพยาบาลโพนพิสัย
หนองคาย
คลินิกแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลลานสัก
อุทัยธานี
คลินิกแพทย์หญิงชเอม
บุรีรัมย์
คลินิกแพทย์อภิศักดิ์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์
สมุทรสงคราม
คลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านควนสวรรค์
นครศรีธรรมราช
คลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.พรุไทย
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.พะแสง
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย รพ.สต.เขาพัง
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส
ระยอง
คลินิกแพทย์แผนไทย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านบางม่วง
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทย สาขาคลองศาลา
เพชรบูรณ์
คลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชลบุรี
ชลบุรี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทัพทัน
อุทัยธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทุ่งตะโก
ชุมพร
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่าอุเทน
นครพนม
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนาดี
ปราจีนบุรี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางไทร
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านค่าย
ระยอง
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านฉาง
ระยอง
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนม
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพรหมบุรี
สิงห์บุรี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
สกลนคร
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพังงา
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวังยาง
นครพนม
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีมโหสถ
ปราจีนบุรี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
นนทบุรี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสนม
สุรินทร์
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
สมุทรสงคราม
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสังขะ
สุรินทร์
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิเกา
ตรัง
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสุโขทัย
สุโขทัย
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง
สุโขทัย
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลครน
ชุมพร
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขา
ชุมพร
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองขุนทะเล
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทานพอ
นครศรีธรรมราช
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเร็ต
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล สาขาปัตตานีบาซาร์
ปัตตานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตรียม
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
อุทัยธานี
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ระยอง
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเนินมะปราง
พิษณุโลก
คลินิกแพทย์แผนไทยตะกั่วป่า
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทยเพ็ญนภา โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
สระแก้ว
คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเกาะพะงัน
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.สต.ทะเลทรัพย์
ชุมพร
คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลทับปุด
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปลายพระยา
กระบี่
คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลานกระบือ
กำแพงเพชร
คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสันกำแพง
เชียงใหม่
คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลโพธาราม
ราชบุรี
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลดงหลวง
มุกดาหาร
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลท่าแซะ
ชุมพร
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลประจันตคาม
ปราจีนบุรี
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนายสี
พังงา
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะน้อย
สุราษฎร์ธานี
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลโพนสวรรค์
นครพนม
คลินิคการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง
ตรัง
คลินิคการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลนาโพธิ์
บุรีรัมย์
คลินิคแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
คลีนิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลดอนตาล
มุกดาหาร
คลีนิคการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลละแม
ชุมพร
คิววันคลินิกเวชกรรม สาขาสนามกีฬากลาง
นครราชสีมา
คิววันคลินิกเวชกรรม สาขาหัวทะเล
นครราชสีมา
คิววันคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา
นครราชสีมา
คูพาย รีแลกซ์ แอนด์ สปา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
งานการแพทย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนากลาง
หนองบัวลำภู
งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลยโสธร
ยโสธร
จันทร์เวชเกษมสหคลินิก
กรุงเทพมหานคร
จินซีหนีคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
ระยอง
จินเยว่ เวลเนส คลินิก
สมุทรปราการ
จีเวลเนส สหคลินิก
ปทุมธานี
จี๋ฟู่ คลินิกแพทย์แผนจีน ฝังเข็มยาจีน
กระบี่
ฉันทศาสตร์คลินิกการแพทย์แผนไทย
นครศรีธรรมราช
ชลิตาคลินิกเวชกรรม
อุบลราชธานี
ชัยณรงค์ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
นครพนม
ชิดชนกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ระยอง
ชีวาดีคลีนิกการแพทย์แผนไทย
เลย
ชีวารักษ์สหคลินิก
เพชรบุรี
ชีวิต เวลเนส แอนด์ รีทรีต
ภูเก็ต
ชุธิญาฎาคลินิกกายภาพบำบัด
สุราษฎร์ธานี
ซีดีเจ คลินิกทันตกรรม
เชียงใหม่
ณัฐชนนท์ คลินิกกายภาพบำบัด
พังงา
ดอกเตอร์โอ้ คลินิกเวชกรรม
น่าน
ทูธดรีมเด็นทรัลคลินิก
เชียงใหม่
ท่าศาลาสปา โรงพยาบาลท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
ธนารักษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ร้อยเอ็ด
ธัญญ์นลินคลินิกการแพทย์แผนไทย
ตรัง
ธัญธารีย์คลินิก
กระบี่
นฎาคลินิกการแพทย์แผนไทย
สกลนคร
นฐพัชร คลินิกการแพทย์แผนไทย
นครศรีธรรมราช
นภัสศิริคลินิกการแพทย์แผนจีน
ระยอง
นิติพล คลินิก
นครพนม
นิสา คลินิก
สุราษฎร์ธานี
บริษัท เฟรช เมดิก คลินิก โกลเบิล จำกัด
ชลบุรี
บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัทปราชญาสุขภาศรม จำกัด
นนทบุรี
บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
สุราษฎร์ธานี
บางไทรอโรคยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร
สุราษฎร์ธานี
บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
กรุงเทพมหานคร
บีมีคลินิกเวชกรรม
อุดรธานี
บุญน้ำฟ้าคลินิกการแพทย์แผนไทย
ศรีสะเกษ
บุษบาคลินิกการแพทย์แผนไทย
สระแก้ว
บ้านปีกไม้คลินิกการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย
ตาก
บ้านมีสุข คลินิกการแพทย์แผนไทย
สุราษฎร์ธานี
บ้านยาสมุนไพร​ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สมุทรปราการ
ปทุมรัตต์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ร้อยเอ็ด
ประพัสสรคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ศรีสะเกษ
ปริษา คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ศรีสะเกษ
ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย
เชียงใหม่
ปานาภรณ์สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-แผนจีน
สระแก้ว
ปารมิตา เวลเนส คลินิกเวชกรรม
จันทบุรี
ปาลิดาคลินิก
หนองบัวลำภู
พีฟลาวคลินิกเวชกรรม
เชียงใหม่
มณีเนตรคลินิกการแพทย์แผนไทย
สงขลา
มนตาคลินิกการแพทย์แผนไทย
นครศรีธรรมราช
มาดระดา คลินิกสุขภาพองค์รวม
นครราชสีมา
รพ.สต บ้านพันวาล
ชุมพร
รพ.หนองใหญ่
ชลบุรี
ราชาวดีสปาและน้ำแร่โรงพยาบาลระนอง
ระนอง
รีเฟรชชี่ สหคลินิก
ขอนแก่น
ลาวิต้า ซาน่าสหคลินิก
พังงา
วิน คลีนิก
อุบลราชธานี
วีแคร์ สหคลินิก
สระบุรี
ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ์
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านนา
นครนายก
ศูนย์การแพทย์แผนไทยจุฬารัตน์
สมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ภูเก็ต
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา
เชียงใหม่
ศูนย์ธาราบำบัด น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ โรงพยาบาลระนอง
ระนอง
ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ
ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ระยอง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองบ้านฉาง
ระยอง
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่)
ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข
สงขลา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเนินพระ
ระยอง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี ที่ 8 บางเขน
นนทบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลยะลา
ยะลา
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ตำบลศิลา
ขอนแก่น
ศูนย์สุขภาพชุมชนและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลมุกดาหาร
มุกดาหาร
ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน โรงพยาบาลบางพลี
สมุทรปราการ
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
ชลบุรี
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกุดชุม
ยโสธร
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ (อาคารธาราบำบัด)
พิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ลำปาง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลแม่สอด
ตาก
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
ศูนย์อภิบาลริเวอร์แคว คลินิกการแพทย์แผนไทย
กาญจนบุรี
ศูนย์เสริมสุขร่มไทร โรงพยาบาลพาน
เชียงราย
ศูนย์แพทย์แผนไทยสารภี(ขัวมุง) แม่แก้วเรือน จิวหานัง อุปถัมภ์
เชียงใหม่
ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก(ดอนตะโก) โรงพยาบาลราชบุรี
ราชบุรี
สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์(คลินิกอาศรมเสลา1) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์(คลินิกอาศรมเสลา2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.)
เลย
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโคกสลุง
ลพบุรี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหาดยาย
ชุมพร
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย
สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ปราจีนบุรี
สปาศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชากังราว โรงพยาบาลกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สวนกวางตุ้งสหคลินิก
สุราษฎร์ธานี
สหคลินิกฟาร์มสบายการแพทย์ไทย-จีน
ชลบุรี
สหคลินิกเรเมดี้ แคนน์ โคราช
นครราชสีมา
สารศิริคลินิกการแพทย์แผนไทย(ด้านเวชกรรมไทย)
ระยอง
สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
สิรินคลินิก
มุกดาหาร
สุธิดาคลินิกเวชกรรม
แพร่
สุโขเวลเนส คลินิกแพทย์แผนไทย
ภูเก็ต
หมอหญิงคลินิก
เชียงใหม่
หมอเวช สระแก้วสหคลินิก กายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย
สระแก้ว
หมอโอ๊คคลินิกแพทย์แผนจีน
มุกดาหาร
หย่งเจี้ยน คลินิกแพทย์แผนจีน
นครศรีธรรมราช
หรรษาไทยเวลเนส คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
นครราชสีมา
หรรษาไทยเวลเนส คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาเขาใหญ่
นครราชสีมา
หลินอีถัง คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
สุราษฎร์ธานี
อนิสสาสหคลินิก
สกลนคร
อมตยา เวลเนส
กระบี่
อรสาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สุพรรณบุรี
อันฮว๋าคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
สุพรรณบุรี
อู่ทองสหคลินิกไทย-จีน
สุพรรณบุรี
อโรคยศาลา แพทย์แผนไทย & สปา
พังงา
อโรคยา ปกาสัย สหคลินิก
กระบี่
เกรซเด็นทัลแคร์คลินิกทันตกรรม
เชียงใหม่
เชียงใหม่ ราม คลินิกทันตกรรม
เชียงใหม่
เดอะเบรซ คลินิกจักฟัน คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน
มุกดาหาร
เบญจคุณ สหคลินิก
ลำพูน
เรือนภัทรเวช คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มุกดาหาร
มุกดาหาร
เรือนสมุนไพรเชิงเฌอ
ระยอง
เอกายาสหคลินิก
บุรีรัมย์
เอสเคซี คลินิกเวชกรรม
พัทลุง
เอสเธ่คลินิกเวชกรรม
สมุทรสงคราม
เอสเอฟเอสคลินิกเวชกรรม
สุราษฎร์ธานี
เอ็มดี คลีนิก
มหาสารคาม
เอ็มพีคลินิก
เชียงใหม่
แคลร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร
แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา
เชียงใหม่
แพทย์หญิงสุวดี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์
บุรีรัมย์
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลโซ่พิสัย
บึงกาฬ
แสนภูดาษ สหคลินิก
ฉะเชิงเทรา
โคลเวอร์คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
ระยอง
โตเกียวคลินิกเวชกรรม
สุพรรณบุรี
โพธิ์เสด็จคลินิกการแพทย์แผนไทย
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาบาลราษีไศล
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
อุดรธานี
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
เชียงใหม่
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกันทรารมย์
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพรหมพิราม
พิษณุโลก
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลขุขันธ์
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลคลองหาด
สระแก้ว
โรงพยาบาลคลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลงาว
ลำปาง
โรงพยาบาลจะนะ
สงขลา
โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอด
ตาก
โรงพยาบาลชาติตระการ
พิษณุโลก
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว
เชียงใหม่
โรงพยาบาลชุมแสง
นครสวรรค์
โรงพยาบาลตาคลี
นครสวรรค์
โรงพยาบาลตาพระยา
สระแก้ว
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
กำแพงเพชร
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็ม ที อินเตอร์เมด
เชียงใหม่
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
สุโขทัย
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลท่าตูม
สุรินทร์
โรงพยาบาลท่าลี่
เลย
โรงพยาบาลธารโต
ยะลา
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา
อุดรธานี
โรงพยาบาลนาด้วง
เลย
โรงพยาบาลนาทม
นครพนม
โรงพยาบาลนาบอน
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลนาแห้ว
เลย
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
ระยอง
โรงพยาบาลน้ำพอง
ขอนแก่น
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลบันนังสตา
ยะลา
โรงพยาบาลบางคล้า
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลบางจาก
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลบางบ่อ
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางปะกง
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลบางมูลนาก
พิจิตร
โรงพยาบาลบางเสาธง
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบาลแก่งคอย
สระบุรี
โรงพยาบาลบึงกาฬ
บึงกาฬ
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
สุโขทัย
โรงพยาบาลบ้านบึง
ชลบุรี
โรงพยาบาลบ้านฝาง
ขอนแก่น
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลปราสาท
สุรินทร์
โรงพยาบาลปลาปาก
นครพนม
โรงพยาบาลปากชม
เลย
โรงพยาบาลผู้ป่วยเรือรังขนาดเล็กเวลเนสแคร์
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลพยุห์
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
สกลนคร
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพิิจิตร
พิจิตร
โรงพยาบาลภูกระดึง
เลย
โรงพยาบาลภูสิงห์
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลภูหลวง
เลย
โรงพยาบาลภูเรือ
เลย
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
สระบุรี
โรงพยาบาลมโนรมย์
ชัยนาท
โรงพยาบาลยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
ยโสธร
โรงพยาบาลระโนด
สงขลา
โรงพยาบาลราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
เชียงใหม่
โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์
โรงพยาบาลวังทอง
พิษณุโลก
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
สระบุรี
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
สระแก้ว
โรงพยาบาลวังสะพุง
เลย
โรงพยาบาลวังหิน
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลวังเหนือ
ลำปาง
โรงพยาบาลวัฒนานคร
สระแก้ว
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2)
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลวัดสิงห์
ชัยนาท
โรงพยาบาลศรีนคร
สุโขทัย
โรงพยาบาลศรีบรรพต
พัทลุง
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีวิไล
บึงกาฬ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
สุโขทัย
โรงพยาบาลศิลาลาด
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลสบปราบ
ลำปาง
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 3 (โรงพยาบาลนครท่าฉลอม)
สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
เลย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
สระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
เชียงราย
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ตาก
โรงพยาบาลสรรคบุรี
ชัยนาท
โรงพยาบาลสรรพยา
ชัยนาท
โรงพยาบาลสวรรคโลก
สุโขทัย
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
อุทัยธานี
โรงพยาบาลสามง่าม
พิจิตร
โรงพยาบาลสามเงา
ตาก
โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา (ครูบาน้อย เตชะปัญโญ อุปถัมภ์) สังกัดโรงพยาบาลสารภี
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสำโรงทาบ
สุรินทร์
โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
หนองบัวลำภู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมูลเหล็ก
เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี
ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง
ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว
พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง
ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย
พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก
เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทอง
พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสาเหนือ
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ
เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแพรก
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้
เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์
ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
นครสวรรค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง
สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเจ
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว
สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาวังม่าน
ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเคี่ยมงาม
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน
เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น
กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกศกาสร
กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวาสินรินทร์
สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยชนะศึก
สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระโพ
สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนสวรรค์
สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคีรีวง
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งเสี้ยว
เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองอียอ
สุรินทร์
โรงพยาบาลหนองมะโมง
ชัยนาท
โรงพยาบาลหนองสูง
มุกดาหาร
โรงพยาบาลหนองหิน
เลย
โรงพยาบาลหนองเรือ
ขอนแก่น
โรงพยาบาลหว้านใหญ่
มุกดาหาร
โรงพยาบาลหันคา
ชัยนาท
โรงพยาบาลหัวไทร
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลห้วยคต
อุทัยธานี
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
อุดรธานี
โรงพยาบาลห้างฉัตร
ลำปาง
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
สระแก้ว
โรงพยาบาลเกาะคา
ลำปาง
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
สระแก้ว
โรงพยาบาลเขาพนม
กระบี่
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เครือข่ายมังกรสวรรค์
สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเชียงคาน
เลย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคระห์
เชียงราย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
เชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
เชียงใหม่
โรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล
เชียงใหม่
โรงพยาบาลเทพา
สงขลา
โรงพยาบาลเนินขาม
ชัยนาท
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเบตง
ยะลา
โรงพยาบาลเปือยน้อย
ขอนแก่น
โรงพยาบาลเพ็ญ
อุดรธานี
โรงพยาบาลเมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเมืองปาน
ลำปาง
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
เลย
โรงพยาบาลเลย
เลย
โรงพยาบาลเสริมงาม
ลำปาง
โรงพยาบาลเอกชัย
สมุทรสาคร
โรงพยาบาลแจ้ห่ม
ลำปาง
โรงพยาบาลแปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลแม่ทะ
ลำปาง
โรงพยาบาลแม่พริก
ลำปาง
โรงพยาบาลแม่ระมาด
ตาก
โรงพยาบาลแม่ลาว
เชียงราย
โรงพยาบาลแม่เมาะ
ลำปาง
โรงพยาบาลแวงใหญ่
ขอนแก่น
โรงพยาบาลโกรกพระ
นครสวรรค์
โรงพยาบาลโคกสูง
สระแก้ว
โรงพยาบาลโนนคูณ
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลโพทะเล
พิจิตร
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลโพนทอง
ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลไพรบึง
ศรีสะเกษ
โรงหมอพุทธรักษาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ศรีสะเกษ
ไทยเซ้นส์คลินิกการแพทย์แผนไทย
นครปฐม
ไทยเมดิซีน แอนด์แลบ สหคลินิก
ขอนแก่น
ไวร์คลับคลินิกทันตกรรม
เชียงใหม่
๒๔๗ คลินิกการแพทย์แผนไทย
ระยอง