ปักหมุดไม่ได้ หน้าจอไม่โหลดแผนที่

ถ้าปักหมุดไม่ได้ หน้าจอไม่โหลดแผนที่ 

ปัญหาเกิดจากไม่ได้อนุญาตให้โปรแกรมเข้าถึงข้อมูลที่ตั้ง

วิธีแก้ทำตามข้อมูลตามลิงค์นี้ครับ

https://support.google.com/chrome/answer/142065?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop