บริษัท เซ็นทรัล โกลด์ จำกัด

หน้าแรก : 7416700001
สมุทรสาคร

ข้อมูลติดต่อ :
1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
รายละเอียด
โรงแรมเซ็นทรัลเพลสเป็นที่พักรับรองที่ได้มาตรฐาน มีบริการเสริม นอกจากพักอาศัย คือ สระว่าย ฟิตเนส และมีเมนูชูสุขภาพทั้งอาหารและเครื่องดิ่มที่แนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว คือ ต้ำยำกุ้งที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่เข้ามาพัก
พิกัดตำแหน่ง