อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์

หน้าแรก :
เชียงใหม่

ข้อมูลติดต่อ :
100 หมู่7 ถนนแม่ริม-สะเมิง (1096) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
รายละเอียด
พิกัดตำแหน่ง