โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง

หน้าแรก : 4816700006
นครพนม

ข้อมูลติดต่อ :
527 หมู่- ซอย- ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
รายละเอียด
โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครพนม รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและบรรยากาศริมแม่น้ำโขง ด้วยเอกลักษณ์ของโรงแรมที่มีความทันสมัยผสมผสานกัน อย่างลงตัวสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสองฝั่งโขงอย่างใกล้ชิด
พิกัดตำแหน่ง